Aktualności Aktualności

«Powrót

Podpisano aneks do Porozumienia o dofinansowanie

Podpisano aneks do Porozumienia o dofinansowanie

 

W dniu 20 sierpnia 2015 roku podpisany został aneks do Porozumienia o dofinansowanie w ramach 7 osi priorytetowej PO IG, zwiększając tym samym wartość Projektu KiC do kwoty 201 633 298,23 PLN, oraz czas trwania Projektu KiC – do 30.11.2015 r.