Harmonogram Harmonogram

  Harmonogram

    Projekt „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych
    i podatkowych"
  realizowany jest w latach 2007-2015
    i obejmuje trzy wątki projektowe:

    - budowę ośrodka CPD;
    - wyposażenie CPD w infrastrukturę teleinformatyczną;
    - działania konsolidacyjne i centralizacyjne.

  Budżet i finansowanie projektu

  Projekt KiC jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytetu VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa Elektronicznej Administracji. Wartość projektu oszacowano na poziomie 201 633 298,23 PLN, a dofinansowanie z EFRR wynosi 85%. Dla projektu został przeprowadzony proces aplikacyjny, w wyniku którego, po ostatecznym zaakceptowaniu dokumentacji przez Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucję Zarządzającą, w dniu 25 czerwca 2009r., podpisano Porozumienie o dofinansowaniu.

  Wydatki w ramach budżetu projektu przedstawiono na poniższym wykresie. 
  W ramach kosztów projektowych: 55% wydatków stanowią wydatki na infrastrukturę teletechniczną i działania konsolidacyjne i centralizacyjne, 34% - wydatki związane z budową Centrum Przetwarzania Danych. Koszty ogólne i zarządcze stanowią 11%.

   

Ankieta Ankieta

Jak oceniasz nową szatę serwisu?